Dek.

Een van de zaken die ik moest restaureren was het dek, dit is een dek met een plankenlaag erop. Sommige van de planken waren omhoog aan het komen en dat zag er niet mooi uit. Helaas bleek tijdens het losmaken van de planken dat er een groter probleem was.

Hoewel het op het oog leek dat de dekplaten overal aanlagen was dat in werkelijkheid niet zo. Tijdens het er afhalen van de planken op het voordek kwam er een flinke ruimte vrij tussen de wand en het dek. Waarschijnlijk is dat dan ook een oorzaak voor het water in het schip en ja er zat dus niks anders op dan het oude dek eruit te halen en een nieuw dek te maken.

Nu is dat eruit halen van het oude dek makkelijk te doen maar om dan een nieuw dek te maken terwijl het schanskleed er al op staat is een andere kwestie. Ik heb er twee pogingen voor nodig gehad, de eerste was het dek te smal maar dit was dan wel een goede uitgangsbasis voor een tweede versie. Dus een geduld werkje en vaak passen en aanpassen cq weg schaven.

Het nieuwe dek bestaat uit drie delen, achterdek, voordek en hoofddek waar de kajuit op komt te staan, ik heb daarom ook drie losse delen gemaakt dat maakt het in zetten een stuk makkelijker en er staat minder spanning op de dekplank.

Op het achter dek zijn de waterkeringen voor het motorluik al gelijmd, de keringen voor de kajuit komen er nog op. Als alle keringen erop gelijmd zijn en alles past goed worden de dekplanken vastgelijmd aan de spanten en daarna wordt de aansluiting wand en dek met hars waterdicht gemaakt.

Met het nieuwe dek en de kajuit en motorluik erop begint het al ergens op te lijken.

Dan komt er een nauwkeurig en langdurig werkje: losse plankjes op het bestaande dek lijmen met daar tussen garen zodat er een mooi dek zal ontstaan. De planken heb ik al gesneden uit latjes van 8 mm breed en ze zijn 100 mm lang.

Potje met dekplanken