Verlichting en dagmerken op de modellen.

Om je model natuurgetrouw na te bouwen is het van belang om te weten welke verlichting gevoerd moet worden in elke situatie en dan de verlichting op je model ook zo aan te brengen cq te schakelen.

Sinds 1972 is het zeeaanvaringsregelement (ZAR) in werking getreden. Dit reglement is van toepassing als men buitengaats varen gaat. In dit reglement zijn onder andere de verlichting en dagmerken van schepen geregeld. In enkele delen zullen wij deze regels, met behulp van tekeningen, beschrijven.

Lichten moeten branden van zonsondergang tot zonsopgang ('s nachts). Tevens moeten ze overdag branden bij beperkt zich.

Een schip moet tonen:

Een schip dat kleiner is dan 12 meter mag in plaats van het bovenstaande tonen:

Een schip dat kleiner dan 20 meter is mag de boordlichten in een gecombineerde lantaarn voeren.

Hieronder volgt een beschrijving van diverse lichten:

Toplicht;

Een wit licht, zichtbaar over een boog van de horizon van 225 graden naar voren gericht. Het wordt gevoerd aan of voor de mast, 1 meter boven de boordlichten.

Boordlichten;

Een groen licht aan stuurboord, een rood licht aanbakboord op gelijke hoogte en in een lijn, loodrecht op de lengteas van het schip. De lichten moeten zichtbaar zijn over een boog van de horizon van 112 1/2 graden, gemeten van recht vooruit tot 22 1/2 graden na de loodlijn.

Heklicht;

Een wit licht, zichtbaar over een boog van de horizon van 135 graden. Het moet worden gevoerd op het achterschip en naar achteren gericht zijn.

Snelflikkerlicht;

ononderbroken flikkeringen, 100 tot 200 per minuut.

Flikkerlicht;

ononderbroken flikkeringen, 50 tot 60 per minuut.

Groep(snel)flikkerlicht;

een groep van 3, 6 of 9 (snelle) flikkeringen.

Schitterlicht;

schijnsel dat korter is dan de verduistering.

Lang schitterlicht;

schijnsel dat korter is dan de verduistering, maar met een schittering van tenminste 2 seconden.

Groep schitterlicht;

een groep van 2, 3, 4 of 5 schitteringen.

Isofaselicht;

schijnsel is even lang als verduistering.

Ononderbroken licht;

het schijnsel is langer dan de verduistering.

Vast licht;

ononderbroken schijnsel.

Bij bovenstaande is het schijnsel de tijd die de lamp brandt en de verduistering de tijd die de lamp niet brandt.

Zichtbaarheid van lichten;

  langer dan 50 m tussen 50 en 12 m kleiner dan 12 m
toplicht  6 zm 1 5 zm 2 2 zm
boordlicht  3 zm 2 zm 1 zm
heklicht  3 zm 2 zm 2 zm
sleeplicht 3 zm 2 zm 2 zm
andere lichten 3 zm 2 zm 2 zm
1 zm staat voor zeemijl(en)
2 als het schip kleiner dan 20 meter is, dan is 3 zm genoeg.

Slepen:

Een sleepboot die sleept moet de volgende lichten voeren:

Een schip dat gesleept wordt, een vaartuig, geduwd of langszij gesleept;

Overdag moeten de volgende tekens vertoond worden;

Zeilschepen:

Een zeilschip moet de volgende lichten vertonen;

Een zeilschip dat kleiner is dan 20 meter;

Een zeilend schip mag als aanvulling op de boordlichten en het heklicht twee rondschijnende lichten tonen boven aan de mast, het bovenste is rood van kleur en het onderste groen.

Deze rondschijnende lichten mogen niet gevoerd worden als gebruik gemaakt wordt van de gecombineerde lantaarn.

Een zeilend schip dat kleiner is dan 7 meter, en het de bovenstaande lichten niet kan tonen, dient een wit licht gereed te houden en te tonen als er gevaar bestaat voor een aanvaring.

Dit geldt ook voor een met (roei)riemen voortbewogen schip.

Een zeilend schip dat de motor bij heeft staan, moet op het voorschip een zwarte kegel voeren met de punt naar beneden, en moet zich gedragen als een motorschip en ook de lichten van een motorschip voeren.

Vissersvaartuigen;

Een treilvisser moet het volgende tonen;

Dagmerken:

Treilvisserij in span;

Aanvullende lichten;

treilvisserij in een span;

Voor andere visserij geldt;

Visserij Algemeen;

 

Voor de overige schepen gelden de volgende lichten;

Onmanoeuvreerbaar schip;

Beperkt manoeuvreerbaar schip;

Een, door zijn diepgang, beperkt manoeuvreerbaar schip;

Schepen bezig met baggeren of werkzaamheden onder water;

Schepen bezig met mijnopruimings werkzaamheden;